GEODEETILISED MÕÕDISTUSTÖÖD  • Topo-geodeetilised asendiplaanid 1:500 ( projekteerimiseks )
  • Kinnistute piiripunktide märkimine
  • Ehitusjärgne mõõdistusprotokoll kasutusloa saamiseks